Môn Toán Lớp 5: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ . Tính tuổi mỗi người

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Mẹ hơn con 25 tuổi. Tuổi con bằng 2/7 tuổi mẹ . Tính tuổi mỗi người

Trả Lời

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  7-2=5 (phần)
  Giá trị 1 phần là:
  25:5=5 
  Số tuổi của mẹ là:
  5 xx 7 = 35 ( tuổi)
  Số tuổi của con là:
  35-25=10 ( tuổi)
          Đáp số: …
  @kaff

  Trả lời
 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ta có sơ đồ
  con:2 phần
  mẹ : 7 phần
  hiệu số tuổi hai mẹ con là 25 tuổi
  áp dụng công thức tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ ta làm như sau:
   tuổi của mẹ là:
  25/(7-2)*7=35(tuổi)
  tuổi của con là:
  35-25=10(tuổi)

  Trả lời

Viết một bình luận