Môn Toán Lớp 5: khoanh vào đáp án đúng trong nửa ngày , kim phút quay được số vòng là a.4 b.6 c.12 d.24

Môn Toán Lớp 5: khoanh vào đáp án đúng trong nửa ngày , kim phút quay được số vòng là a.4 b.6 c.12 d.24

Môn Toán Lớp 5: khoanh vào đáp án đúng
trong nửa ngày , kim phút quay được số vòng là
a.4
b.6
c.12
d.24

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: khoanh vào đáp án đúng trong nửa ngày , kim phút quay được số vòng là a.4 b.6 c.12 d.24”

 1.   Một ngày có 24 giờ
  => Nửa ngày có 24 : 2 = 12 giờ
  Ta có :  12 giờ = 12 xx 60 = 720 phút
               24 giờ = 24 xx 60 = 1440 phút
  Trong nửa ngày , kim phút quay được số vòng là :
      1440 : 720 = 2 ( vòng )
           Đáp số : 2 vòng
  => Không có đáp án đúng trong các đáp án đã cho.
   

  Trả lời

Viết một bình luận