Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?

Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?

Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột như phép cộng nên kết quả giảm đi 337,5 .Tìm tích đúng ?”

 1. Giải đáp:
   437,5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột nên :
  Tích riêng thứ nhất bằng 0,5 lần thừa số thứ nhất.
  Tích riêng thứ hai  bằng 0,3 lần thừa số thứ nhất.
  Tích sai gồm :  0,5 + 0,3 = 0,8  (lần thừa số thứ nhất.).
  Tích sai đã bị giảm đi : 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần thừa số thứ nhất.)
  Thừa số thứ nhất là : 337,5 : 2,7 = 125 
  Tích đúng là : 125 x 3,5 = 437,5
  Đáp số:  437,5
  cho mik ctlhn nha
  iu bạn
  mik còn 1 ctlhn nữa là lên tài năng r mong bạn giúp mik ạ
  mik xin c.ơn trc ạ

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết :
   437,5
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi nhân một số với 3,5 , một học sinh đã đặt các tích riêng thẳng cột nên :
  Tích riêng thứ nhất bằng 0,5 lần thừa số thứ nhất.
  Tích riêng thứ hai  bằng 0,3 lần thừa số thứ nhất.
  Tích sai gồm :  0,5 + 0,3 = 0,8  (lần thừa số thứ nhất.).
  Tích sai đã bị giảm đi : 3,5 – 0.8 = 2,7 (lần thừa số thứ nhất.)
  Thừa số thứ nhất là : 337,5 : 2,7 = 125 
  Tích đúng là : 125 x 3,5 = 437,5
  Đáp số:  437,5
  Bạn cho bạn kia câu trả lời hay nhất nhé . Chúc bạn học tốt 
  | #_# | ^_^ | *_* | -_- | “-” | “_” | ‘_’ | ‘-‘ | 
   

  Trả lời

Viết một bình luận