Môn Toán Lớp 5: hai tỉnh a và b cách nhau 240 km. Lúc 9 giờ 15 phút ô tô đi từ A , đi được 1 giờ 48 phút rồi nghỉ 45 phút, rồi đi tiếp tới B với vận tộ

Môn Toán Lớp 5: hai tỉnh a và b cách nhau 240 km. Lúc 9 giờ 15 phút ô tô đi từ A , đi được 1 giờ 48 phút rồi nghỉ 45 phút, rồi đi tiếp tới B với vận tộ

Môn Toán Lớp 5: hai tỉnh a và b cách nhau 240 km. Lúc 9 giờ 15 phút ô tô đi từ A , đi được 1 giờ 48 phút rồi nghỉ 45 phút, rồi đi tiếp tới B với vận tộc 60km/h . Hỏi ô tô đến B lúc mấy giờ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: hai tỉnh a và b cách nhau 240 km. Lúc 9 giờ 15 phút ô tô đi từ A , đi được 1 giờ 48 phút rồi nghỉ 45 phút, rồi đi tiếp tới B với vận tộ”

 1. Đổi:
  9h15p = 9,25h
  1h48p = 1,8h
  45p = 0,75h
  Ô tô đã đi được :
  50×1,8=90 ( km )
  Sau khi nghỉ ô tô đi được là: 
  9,25+1,8+0,75= 11,8 ( h )
  Quãng đường còn lại là : 
  240 – 90 = 150 ( km )
  Với vận tốc 60km/h thì :
  150 : 60 = 2,5 ( h )
  Vậy ô tô tới B lúc :
  11,8 + 2,5 = 14,3 ( h )
  Đổi : 14,3h = 14h18p
  Đ/S: 14h18p
  xin CTLHN
   

  Trả lời
 2. Đổi:
  9h15p = 9,25h
  1h48p = 1,8h
  45p = 0,75h
  Ô tô đã đi được :
  50×1,8=90 ( km )
  Sau khi nghỉ ô tô đi được là: 
  9,25+1,8+0,75= 11,8 ( h )
  Quãng đường còn lại là : 
  240 – 90 = 150 ( km )
  Với vận tốc 60km/h thì :
  150 : 60 = 2,5 ( h )
  Vậy ô tô tới B lúc :
  11,8 + 2,5 = 14,3 ( h )
  Đổi : 14,3h = 14h18p
  Đáp số : 14h18p

  Trả lời

Viết một bình luận