Môn Toán Lớp 5: Hà và An cân nặng 77 kg, An và Bình cân nặng cân nặng 85kg. Hà và Bình cân nặng 66kg. Hưng hơn trung bình cộng của 4 bạn là 3kg. Hỏi Hư

Môn Toán Lớp 5: Hà và An cân nặng 77 kg, An và Bình cân nặng cân nặng 85kg. Hà và Bình cân nặng 66kg. Hưng hơn trung bình cộng của 4 bạn là 3kg. Hỏi Hư

Môn Toán Lớp 5: Hà và An cân nặng 77 kg, An và Bình cân nặng cân nặng 85kg. Hà và Bình cân nặng 66kg. Hưng hơn trung bình cộng của 4 bạn là 3kg. Hỏi Hưng cân nặng bao nhiêu ki lô gam ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Hà và An cân nặng 77 kg, An và Bình cân nặng cân nặng 85kg. Hà và Bình cân nặng 66kg. Hưng hơn trung bình cộng của 4 bạn là 3kg. Hỏi Hư”

Viết một bình luận