Môn Toán Lớp 5: Điền số thích hợp vào bảng: Hình tròn (A) (B) Đường kính 0,8m 0,94dam Chu vi m dam

Môn Toán Lớp 5: Điền số thích hợp vào bảng: Hình tròn (A) (B) Đường kính 0,8m 0,94dam Chu vi m dam

Môn Toán Lớp 5: Điền số thích hợp vào bảng:
Hình tròn (A) (B)
Đường kính 0,8m 0,94dam
Chu vi m damViết một bình luận