Môn Toán Lớp 5: Cuối học kì 1, bài kiểm tra môn toán của khối 5 có số hs đạt điểm giỏi bằng 4/5 số hs còn lại. Cuối học kì 2 , có thêm 3 hs đạt điểm gi

Môn Toán Lớp 5: Cuối học kì 1, bài kiểm tra môn toán của khối 5 có số hs đạt điểm giỏi bằng 4/5 số hs còn lại. Cuối học kì 2 , có thêm 3 hs đạt điểm gi

Môn Toán Lớp 5: Cuối học kì 1, bài kiểm tra môn toán của khối 5 có số hs đạt điểm giỏi bằng 4/5 số hs còn lại. Cuối học kì 2 , có thêm 3 hs đạt điểm giỏi nên số hs đạt điểm giỏi môn toán bằng 5/6 số hs còn lại của khối. Hỏi khối lớp 5 có bao nhiêu hs biết số hs của khối không thay đổi.
Giúp mik vs ạ mai mik đi hok r ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cuối học kì 1, bài kiểm tra môn toán của khối 5 có số hs đạt điểm giỏi bằng 4/5 số hs còn lại. Cuối học kì 2 , có thêm 3 hs đạt điểm gi”

 1. Cuối học kì 1 số học sinh đạt điểm giỏi bằng :
  4 : (4+5) = 4/9 ( tổng số học sinh )
  Cuối học kì 2 số học sinh đạt điểm giỏi bằng :
  5 : (5+6) = 5/11 ( tổng số học sinh )
  Phân số chỉ 3 học sinh đạt điểm giỏi là :
  5/11 – 4/9 = 1/99 ( tổng số học sinh )
  Khối lớp 5 có số học sinh là :
  3 : 1/99 = 297 ( học sinh )
               Đáp số : 297 học sinh
  #dtkc

  Trả lời

Viết một bình luận