Môn Toán Lớp 5: Cùng lúc 6 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ và một xe máy đi từ B đến A , cách nhau 300km , với vận tốc 40 km/giờ . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Cùng lúc 6 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ và một xe máy đi từ B đến A , cách nhau 300km , với vận tốc 40 km/giờ . Hỏi

Môn Toán Lớp 5: Cùng lúc 6 giờ một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 60 km/giờ và một xe máy đi từ B đến A , cách nhau 300km , với vận tốc 40 km/giờ . Hỏi hai xe sẽ gặp nhau lúc mấy giờ và nơi gặp nhau cách B bao nhiêu kmViết một bình luận