Môn Toán Lớp 5: cho tam giác MNQ vuông ở m, cạnh MN=21cm,MQ=20cm.Điểm k nằm trên cạnh mn sao cho km=5,25cm.Từ k kẻ đường thẳng song song với MQ cắt cạn

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: cho tam giác MNQ vuông ở m, cạnh MN=21cm,MQ=20cm.Điểm k nằm trên cạnh mn sao cho km=5,25cm.Từ k kẻ đường thẳng song song với MQ cắt cạnh NQ ở E.Tính KE

Trả Lời

 1. Giải đáp: + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có hình vẽ sau: ( bạn nhìn trong hình nha)
  Nối M với E 
  to Diện tích tam giác MNQ là:
  20 xx 21 : 2= 210 ( cm^2)
  Ta thấy QE song song với MK
  to Diện tích tam giác MQE là:
  20 xx 5, 25 : 2 = 52, 5 ( cm^2)
  Diện tích tam giác MEN là:
  210 – 52, 5 = 157, 5 ( cm^2)
  Chiều cao KE là:
  157, 5 xx 2 : 21 = 15 ( cm)
  Đáp số: 15 cm
  #Ph

  mon-toan-lop-5-cho-tam-giac-mnq-vuong-o-m-canh-mn-21cm-mq-20cm-diem-k-nam-tren-canh-mn-sao-cho-k

  Trả lời

Viết một bình luận