Môn Toán Lớp 5: Cho dãy số 6; 7; 9; 12; 16; 21; … Số hạng thứ 50 của dãy là:

Môn Toán Lớp 5: Cho dãy số 6; 7; 9; 12; 16; 21; … Số hạng thứ 50 của dãy là:

Môn Toán Lớp 5: Cho dãy số 6; 7; 9; 12; 16; 21; … Số hạng thứ 50 của dãy là:

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Cho dãy số 6; 7; 9; 12; 16; 21; … Số hạng thứ 50 của dãy là:”

 1. Giải đáp : 108 
  Lời giải và giải thích chi tiết : 
  Đề bài : Cho dãy số 6; 7; 9; 12; 16; 21; … Số hạng thứ 50 của dãy là:
  Số đó là 108 
  Tại vì : 
  ( 4 – 1 ) : 1 + 1 x ( 49 + 1 ) : 2 + 8 =108  
  Suy ra : 
  Vậy số cần tìm là 108

  Trả lời

Viết một bình luận