Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều dài 2,5 m ; chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,5 m a ) t

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều dài 2,5 m ; chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,5 m a ) t

Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều dài 2,5 m ; chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,5 m
a ) tính diện tích xung quanh của bể
b ) Nếu bể ko có nước thì phải đổ bao nhiêu l nước thì đầy bể ? ( 1 dm3 = 1 lít )

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: Bài 1 : Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước trong lòng bể là : chiều dài 2,5 m ; chiều rộng 1,5 m và chiều cao 1,5 m a ) t”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bài giải :
  a) Diện tích xung quanh bể là :
  (2,5 + 1,5) xx 2 xx 1,5 = 12 (m^2)
  b) Thể tích bể nước là :
  2,5 xx 1,5 xx 1,5 = 5,625 (m^3)
  Đổi : 5,625  m^3 = 5625  dm^3 = 5625  l
  Đáp số : a) 12  m^2
                b) 5625  l

  Trả lời

Viết một bình luận