Môn Toán Lớp 5: 9 ngày 4 giờ nhaan6=……….ngày 1 giờ 24 phút chia 7=……….phút 3 giờ nhân 1/3 nhân 9/3 nhân 5=……..giờ 840 giờ =……….

Môn Toán Lớp 5: 9 ngày 4 giờ nhaan6=……….ngày 1 giờ 24 phút chia 7=……….phút 3 giờ nhân 1/3 nhân 9/3 nhân 5=……..giờ 840 giờ =……….

Môn Toán Lớp 5: 9 ngày 4 giờ nhaan6=……….ngày
1 giờ 24 phút chia 7=……….phút
3 giờ nhân 1/3 nhân 9/3 nhân 5=……..giờ
840 giờ =……….tuần
help me giúp mình với ạViết một bình luận