Môn Toán Lớp 5: 8 . (x – 5) + 17 = 17 Mn giúp mik với ạ Mik đang cần gấp Mik cảm ơn !

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: 8 . (x – 5) + 17 = 17
Mn giúp mik với ạ
Mik đang cần gấp
Mik cảm ơn !

Trả Lời

Viết một bình luận