Môn Toán Lớp 5: 6. Diện tích xung quanh của HHCN là 135cm2, chiều cao là 5 cm. Chu vi đáy của HHCN đó là: A. 27cm B. 54cm

Môn Toán Lớp 5: 6. Diện tích xung quanh của HHCN là 135cm2, chiều cao là 5 cm. Chu vi đáy của HHCN đó là: A. 27cm B. 54cm

Môn Toán Lớp 5: 6. Diện tích xung quanh của HHCN là 135cm2, chiều cao là 5 cm. Chu vi đáy của HHCN đó là:
A. 27cm B. 54cm C. 13,5cm D. 28cm
7.Tìm một số thập phân, biết rằng khi dịch dấu phẩy của số đó sang bên phải một hàng thì được số mới mà tổng của số mới và số phải tìm là 64,24. Số đó là:
A. 58,4 B. 57,6 C. 5,48 D. 5,84
8. Tìm y
a) 26 : (y – 17) = 1,3 b) y x 0,2 + y x 1,3 = 6 c) y x `2` `1/5` – y x `4/7` = `5/77`

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 6. Diện tích xung quanh của HHCN là 135cm2, chiều cao là 5 cm. Chu vi đáy của HHCN đó là: A. 27cm B. 54cm”

 1. 6. Diện tích xung quanh của HHCN là 135cm2, chiều cao là 5 cm. Chu vi đáy của HHCN đó là: 
  A. 27cm
  B. 54cm
  C. 13,5cm
  D. 28cm
  => A. 27cm
  Tại vì 
  Chu vi đáy của HHCN đó là:
  135 : 5 = 27 ( cm )
  Xin lỗi mik chỉ biết làm 1 câu thôi
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  ↓↓↓↓↓
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   6) Chu vi đáy của HHCN đó là:
  135 : 5 = 27 (cm)
  -> Chọn A
  7) Số thập phân đó là:
  64,24 : (10 + 1) xx 10 = 58,4
  -> Chọn A
  8) 
  a, 26 : (y – 17) = 1,3
  y – 17 = 26 : 1,3
  y – 17 = 20
  y = 20 + 17
  y = 37
  b, y xx 0,2 + y xx 1,3 = 6
  y xx (0,2 + 1,3) = 6
  y xx 1,5 = 6
  y = 6 : 1,5
  y = 4
  c, y xx 2  1/5 – y xx 4/7 = 5/77
  y xx 11/5  – y xx 4/7 = 5/77
  y xx ( 11/5 – 4/7) = 5/77
  y xx (77/35 – 20/35) = 5/77
  y xx 57/35 = 5/77
  y = 5/77 : 57/35
  y = 25/627
  #tucony

  Trả lời

Viết một bình luận