Môn Toán Lớp 5: 3294 = 536 4567 = 942 7699 = 1381 9534 = ???? gợi ý: cộng trước nhân sau

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 5: 3294 = 536
4567 = 942
7699 = 1381
9534 = ????
gợi ý: cộng trước nhân sau

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3294 = 536
  4567 = 942
  7699 = 1381
  9534 = ????
  số cần tìm là 1412
  vì theo quy luật cộng trước trừ sau:
  9534 => 9 + 5 = 14 
          => 3 x 4 = 12 
  ghép 2 số lại là 1412 ( như các ví dụ trên)
  3294  => 3 +2 =5
            => 9 x 4 = 36
  ghép thành : 536 ( đúng)
  tớ lớp 10 đã nghĩ ra .
  trả lời nhanh nhất 

  Trả lời

Viết một bình luận