Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút x 3 + 3 giờ + 3 giờ 45 phút

Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút x 3 + 3 giờ + 3 giờ 45 phút

Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút x 3 + 3 giờ + 3 giờ 45 phút

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 2 giờ 15 phút x 3 + 3 giờ + 3 giờ 45 phút”

 1.  Đề bài: 2 giờ 15 phút × 3 + 3 giờ + 3 giờ 45 phút
  Bài làm: 
  $\text{2 giờ 15 phút × 3 + 3 giờ + 3 giờ 45 phút}$
  $\text{= 6 giờ 45 phút + 3 giờ + 3 giờ 45 phút}$
  $\text{= 9 giờ 45 phút + 3 giờ 45 phút}$
  $\text{= 13 giờ 30 phút}$
  ————————————————————————————————-
  $\textit{@hoidap247}$
  $\textit{Chúc bạn học tốt !}$

  Trả lời

Viết một bình luận