Môn Toán Lớp 5: 1 tháng 4 2016 lúc 11:59 một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích là 10,8m3, đáy bể có chiều đai 3m, chiều rộng 2,4m. Tính: a. Chiề

Môn Toán Lớp 5: 1 tháng 4 2016 lúc 11:59 một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích là 10,8m3, đáy bể có chiều đai 3m, chiều rộng 2,4m. Tính: a. Chiề

Môn Toán Lớp 5: 1 tháng 4 2016 lúc 11:59

một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích là 10,8m3, đáy bể có chiều đai 3m, chiều rộng 2,4m.
Tính: a. Chiều cao của bể.
b. Người ta mở hai vòi nước chảy vào bể, mỗi phút, vòi thứ nhất chảy được 50l, vòi thứ hai chảy được 70l. Hổ sau bao lau mực nước trong bể bằng 2/5 chiều cao của bể?
#Toán lớp 5

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 5: 1 tháng 4 2016 lúc 11:59 một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích là 10,8m3, đáy bể có chiều đai 3m, chiều rộng 2,4m. Tính: a. Chiề”

 1. a. Diện tích đáy là:
  3 xx 2,4 = 7,2 (m^2)
  Chiều cao bể là :
  10,8 : 7,2 = 1,5 (m)
  b. Một phút cả 2 vòi chảy được số lít nước :
  70 + 50 = 120 (lít)
  2/5 bể chứa số lít nước :
  10,8 xx 2/5 = 4,32 (m^3) ~ 4320 l
  Thời gian để đầy 2/5 bể nước là :
  4320 : 120 = 36 (phút)
  Đáp số:36 p
   

  Trả lời
 2. Giải đáp: 36 phút
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích của đáy là:
   3 x 2,4 = 7,2 ( m2 )
  Chiều cao của cái bể là:
  10,8 : 7,2 = 1,5 ( m)
  Số lít nước cả 2 void chảy được vào bể sau 1 phút là
   50 + 70 = 120 ( lít )
  2/5 của bể chứa số lít nước là
  10,8 x 2/5 = 4,32 ( m3)
   4,32 m3 = 4320 dm3 = 4320 lít
  Thời gian để bằng 2/5 chiều cao của bể là
   4320 : 120 = 36 (phút )
                     Đáp số: a) 1,5 m
                                  b) 36 phút
   

  Trả lời

Viết một bình luận