Môn Toán Lớp 4: Trong sân có 6 con gà trống và 21 con gà mái. Phân số chi phần gà trống trong sân tổng số gà trong trong sân là A 6/21 B 21/6 C 2/9 D 3

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Trong sân có 6 con gà trống và 21 con gà mái. Phân số chi phần gà trống trong sân tổng số gà trong trong sân là
A 6/21
B 21/6
C 2/9
D 3/2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

 1. $\text{Tổng số gà trong sân là:}$
                     $\text{21 + 6 = 27 ( con )}$
  $\text{Phân số chỉ số gà trống và tổng số gà trong sân là:}$
                     $6 ÷ 27 =$ $\dfrac{2}{9}$ $\text{( tổng số gà )}$
  $\text{⇒C}$
  $@anhvu19120122$
   

  Trả lời

Viết một bình luận