Môn Toán Lớp 4: Trong sân có 6 con gà trống và 21 con gà mái. Phân số chi phần gà trống trong sân tổng số gà trong trong sân là A 6/21 B 21/6 C 2/9 D 3

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Trong sân có 6 con gà trống và 21 con gà mái. Phân số chi phần gà trống trong sân tổng số gà trong trong sân là
A 6/21
B 21/6
C 2/9
D 3/2, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

 1. Giải đáp: C
  Các bước giải thích:
  Tổng số gà trong sân là:
  6 + 21 = 27 { con }
  Phân số chỉ phần gà trống trong sân tổng số gà trong sân là: 6 : 27 = 6/27
  Rút gọn: 6 : 3 = 2, 27 : 3 = 9 
  Vậy phân số đó là: 2/9

  Trả lời

Viết một bình luận