Môn Toán Lớp 4: tinh́ chu vi và diện tich́ hcn có chiêù daì laf 4dm chiều rộng 36cm

Môn Toán Lớp 4: tinh́ chu vi và diện tich́ hcn có chiêù daì laf 4dm chiều rộng 36cm

Môn Toán Lớp 4: tinh́ chu vi và diện tich́ hcn có chiêù daì laf 4dm chiều rộng 36cm

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: tinh́ chu vi và diện tich́ hcn có chiêù daì laf 4dm chiều rộng 36cm”

 1. Đổi 4dm=40cm
  Chu vi hình chữ nhật là:
  (40+36)×2=152(cm)
  Diện tích hình chữ nhật là:
  40×36=1440(cm^2)
               Đáp số : Chu vi : 152cm
                               Diện tích : 1440cm^2
  $\text{#Akarui<3}$

  Trả lời

Viết một bình luận