Môn Toán Lớp 4: phân số lớn nhất trong các phân số 1/8 7/7 25/12 5/8

Môn Toán Lớp 4: phân số lớn nhất trong các phân số 1/8 7/7 25/12 5/8

Môn Toán Lớp 4: phân số lớn nhất trong các phân số 1/8 7/7 25/12 5/8

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: phân số lớn nhất trong các phân số 1/8 7/7 25/12 5/8”

 1. =>1/8; 7/7; 26/12; 5/8
  =>(1×21)/(8×21)=21/168
  =>7/7=(7×24)/(7×24)=168/168
  =>26/12=(26×14)/(12×14)=364/168
  =>5/8=(5×21)/(8×21)=105/168
   =>5/8; 21/168; 168/168; 364/168; 105/168
     =>364/168>168/168>105/165>21/168>5/8
       Vậy phân số to nhất là:364/168=>26/12
   

  Trả lời

Viết một bình luận