Môn Toán Lớp 4: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 25m. Người ta dùng 8125 viên gạch HV để lát nền nhà đó. Biết viên gạch có cạnh là 2dm. Tính d

Môn Toán Lớp 4: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 25m. Người ta dùng 8125 viên gạch HV để lát nền nhà đó. Biết viên gạch có cạnh là 2dm. Tính d

Môn Toán Lớp 4:

Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 25m. Người ta dùng 8125 viên gạch HV để lát nền nhà đó. Biết viên gạch có cạnh là 2dm. Tính diện tích nền nhà?Viết một bình luận