Môn Toán Lớp 4: Bà hơn mẹ 24 tuổi. Biết 2/5 tuổi mẹ=1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi

Môn Toán Lớp 4: Bà hơn mẹ 24 tuổi. Biết 2/5 tuổi mẹ=1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi

Môn Toán Lớp 4:

Bà hơn mẹ 24 tuổi. Biết 2/5 tuổi mẹ=1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Bà hơn mẹ 24 tuổi. Biết 2/5 tuổi mẹ=1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi”

 1. $\textit{# Việt}$
  2/5 tuổi mẹ = 1/4 tuổi bà nên:
  Tuổi mẹ = 5/8 tuổi bà
  Hiệu số phần bằng nhau:
  8 – 5 = 3 (phần)
  Tuổi mẹ là:
  (24 : 3) xx 5 = 40 (tuổi)
  Tuổi bà là:
  (24 : 3) xx 8 = 64 (tuổi)
  Đáp số:…..
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   64 tuổi
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  2/5 tuổi mẹ = 1/4 tuổi bà
  -> 8/20 tuổi mẹ = 5/20 tuổi bà
  Tuổi của bà năm nay là:
  24 : ( 8 – 5 ) xx 8 = 64 ( tuổi )
  Đáp số: 64 tuổi
  #Mih

  Trả lời

Viết một bình luận