Môn Toán Lớp 4: Bà hoan mẹ 24 tuổi.Biết 1/5 tuổi mẹ = 1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Nhanh nha Ai đc và đúng cho hn và vote

Môn Toán Lớp 4: Bà hoan mẹ 24 tuổi.Biết 1/5 tuổi mẹ = 1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Nhanh nha Ai đc và đúng cho hn và vote

Môn Toán Lớp 4:

Bà hoan mẹ 24 tuổi.Biết 1/5 tuổi mẹ = 1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Nhanh nha

Ai đc và đúng cho hn và vote 5 sao nha

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Bà hoan mẹ 24 tuổi.Biết 1/5 tuổi mẹ = 1/4 tuổi bà.Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi? Nhanh nha Ai đc và đúng cho hn và vote”

 1. $#taik$
  nếu bạn bảo sửa 1/5=2/5 thì:
  giải
  quy đồng tử:
  1/4=2/8
  giữ nguyên 2/5
  tuổi mẹ là:
  24:(8-5)xx5=40(tuổi)
  tuổi bà là:
  40+24=64(tuổi)
  đáp số: mẹ: 40 tuổi
               bà :64 tuổi
   

  Trả lời

Viết một bình luận