Môn Toán Lớp 4: 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. 2. Các

Môn Toán Lớp 4: 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. 2. Các

Môn Toán Lớp 4:

1. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.

2. Các phân số 8/7; 5/4; 3/8; 1/6; 7/12 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: 1. Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó. 2. Các”

 1. Bài 1  : Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 104m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Tính diện tích mảnh đất đó.
                                              Bài giải
  Ta có sơ đồ :
  Chiều dài    | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | 
  Chiều rộng  | – – – – | – – – – | – – – – | 
   Tổng số phần bằng nhau là :
                  5 + 3 = 8 ( phần )
   Chiều rộng hình chữ nhật là :
                 ( 104 : 8 ) x 3 = 39 ( m )
   Chiều dài hình chữ nhật là :
                    104 – 39 = 65 ( m )
   Diện tích hình chữ nhật là :
                     39 x 65 = 2535 ( m2 )
                               Đáp số : 2535 m2
  Bài 2 : Các phân số 8/7; 5/4; 3/8; 1/6; 7/12 được xếp theo thứ tự từ lớn đến bé:
                                  Bài giải
  Ta có phân số : 8/7, 5/4 lớn hơn 1
      Các phân số  3/8, 1/6, 7/12 bé hơn 1 
  Ta thấy 8/7, 5/4 = 32/28, 35/28 > Phân số 8/7 < 5/4
              3/8, 1/6, 7/12 = 9/24, 4/24, 14/24 
  Ta sắp xếp như sau :
           5/4 ; 8/7 ; 7/12 ; 3/8 ;  1/6 
  Chúc bn học tốt 

  Trả lời

Viết một bình luận