Môn Toán Lớp 4: Ông hơn cháy 50 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 2/7 tuổi ông. Hỏi cháu bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi?

Môn Toán Lớp 4: Ông hơn cháy 50 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 2/7 tuổi ông. Hỏi cháu bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi?

Môn Toán Lớp 4: Ông hơn cháy 50 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 2/7 tuổi ông. Hỏi cháu bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Ông hơn cháy 50 tuổi. Biết tuổi cháu bằng 2/7 tuổi ông. Hỏi cháu bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi?”

 1. Giải đáp:
   b1: Vẽ sơ đồ bài toán tìm 2 số khi biết hiệu và tỉ của 2 số đó ( tự vẽ nha)
   Hiệu số phần bằng nhau là:
     7 – 2 = 5 (phần)
  Số tuổi của ông là
    50 : 5 x 7 = 70 ( tuổi )
  Số tuổi của cháu là:
     50 : 5 x 2 = 20( tuổi)
                  Đáp số: ông: 70 tuổi
                               cháu: 20 tuổi
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Coi tuổi cháu là 2 phần, tuổi ông là 7 phần
  Hiệu số phần bằng nhau là:
  7-2=5(phần)
  Tuổi cháu là:
  50:5xx2=20(tuổi)
  Tuổi ông là:
  50+20=70(tuổi)
  Đáp số:…
  #Ph. 
   

  Trả lời

Viết một bình luận