Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 640 m chiều rộng kém chiều dài 40 m tính diện tích thửa ruộng đó

Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 640 m chiều rộng kém chiều dài 40 m tính diện tích thửa ruộng đó

Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 640 m chiều rộng kém chiều dài 40 m tính diện tích thửa ruộng đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi là 640 m chiều rộng kém chiều dài 40 m tính diện tích thửa ruộng đó”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Nửa chu vi thửa ruộng là: 
  640: 2= 320 ( m)
  Chiều dài thửa ruộng là: 
  (320+ 40): 2= 180 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng là: 
  180- 40 = 140 ( m)
  Diện tích thửa ruộng là: 
  180× 140 = 25200 ( m^2)
  Đ/s: 25200 m^2

  Trả lời

Viết một bình luận