Môn Toán Lớp 4: một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 140m,chiều rộng bằng 4/7 chiều dài.Tìm chiều rộng của sân trường và chu vi,diện tích của sân

Môn Toán Lớp 4: một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 140m,chiều rộng bằng 4/7 chiều dài.Tìm chiều rộng của sân trường và chu vi,diện tích của sân

Môn Toán Lớp 4: một sân trường hình chữ nhật có chiều dài 140m,chiều rộng bằng 4/7 chiều dài.Tìm chiều rộng của sân trường và chu vi,diện tích của sân trường đó?Viết một bình luận