Môn Toán Lớp 4: Một lớp học có 35 học sinh ,trong đó 3/5 số học sinh là nữ .Tìm số học sinh nữ?

Môn Toán Lớp 4: Một lớp học có 35 học sinh ,trong đó 3/5 số học sinh là nữ .Tìm số học sinh nữ?

Môn Toán Lớp 4: Một lớp học có 35 học sinh ,trong đó 3/5 số học sinh là nữ .Tìm số học sinh nữ?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một lớp học có 35 học sinh ,trong đó 3/5 số học sinh là nữ .Tìm số học sinh nữ?”

  1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
     Số học sinh nữ của lớp đó là:
               35 xx 3 : 5 = 21 (học sinh nữ)
                        Đáp số: 21 học sinh nữ

    Trả lời

Viết một bình luận