Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng là 100cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng là 100cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng là 100cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 25m, chiều rộng là 100cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó”

Viết một bình luận