Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 16cm, chiều rộng là 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao n

Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 16cm, chiều rộng là 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao n

Môn Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài là 16cm, chiều rộng là 10m. Nếu chiều dài tăng thêm 4m thì diện tích của hình chữ nhật sẽ tăng lên bao nhiêu mét vuông?Viết một bình luận