Môn Toán Lớp 4: mẹ hơn con 28 tuổi sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con tính tuổi hiện nay của mỗi người

Môn Toán Lớp 4: mẹ hơn con 28 tuổi sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con tính tuổi hiện nay của mỗi người

Môn Toán Lớp 4: mẹ hơn con 28 tuổi sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con tính tuổi hiện nay của mỗi người

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: mẹ hơn con 28 tuổi sau 4 năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con tính tuổi hiện nay của mỗi người”

 1. Giải đáp :
  Đáp số : Tuổi mẹ   : 30 tuổi
                Tuổi con  : 2 tuổi.
  Lời giải và giải thích chi tiết :
                    Bài giải
  Ta có sơ đồ tuổi của mẹ và con 4 năm nữa như sau :
                        text(? tuổi)
  Tuổi mẹ  : |-|-|-|-|-|
  Tuổi con : |-| text(28 tuổi)
                 text(? tuổi)
  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :
       5-1=4 ( phần )
  Tuổi của mẹ 5 năm nữa là :
       28:4xx5=35 ( tuổi )
  Tuổi của con 5 năm nữa là :
       35-28=7 ( tuổi )
  Tuổi của mẹ hiện tại là :
       35-5=30 ( tuổi )
  Tuổi của con hiện tại là :
       7-5=2 ( tuổi )
            Đáp số : Tuổi mẹ   : 30 tuổi
                          Tuổi con  : 2 tuổi.
   

  Trả lời

Viết một bình luận