Môn Toán Lớp 4: Có 40 học sinh Học sinh nữ 2/5hocj sinh Lớp có :… học sinh nam

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 4: Có 40 học sinh
Học sinh nữ 2/5hocj sinh
Lớp có :… học sinh nam, giúp em giải bài hóa này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

Trả Lời

Viết một bình luận