Môn Toán Lớp 4: Câu 7 Cho hình bình hành ABCD có AM = 16cm, AN = 28cm. Diện tích hình bình hành ABCD là 1344cm2. Chu vi hình bình hành ABCD bằng .cm. C

Môn Toán Lớp 4: Câu 7 Cho hình bình hành ABCD có AM = 16cm, AN = 28cm. Diện tích hình bình hành ABCD là 1344cm2. Chu vi hình bình hành ABCD bằng .cm. C

Môn Toán Lớp 4: Câu 7 Cho hình bình hành ABCD có AM = 16cm, AN = 28cm. Diện tích hình bình hành ABCD là 1344cm2. Chu vi hình bình hành ABCD bằng .cm.
Câu 8: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào dấu ba chấm để được phép so sánh đúng: 25/8×6/5-1/2……16/5:32/15+1 Câu 9: Lớp 4A có 2/7 số học sinh đạt loại giỏi, 1/4 số học sinh đạt loại khá, 11/28 số học sinh đạt loại trung bình, còn lại là học sinh xếp loại yếu. Tính số học sinh xếp loại yếu. Biết rằng có 16 học sinh đạt loại giỏi. anh chị giúp em với ạ

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Câu 7 Cho hình bình hành ABCD có AM = 16cm, AN = 28cm. Diện tích hình bình hành ABCD là 1344cm2. Chu vi hình bình hành ABCD bằng .cm. C”

 1. Bài 8: Điền dấu >
  Bài 9:
  2/7 = 8/28 HSG
  1/4 = 7/28 HSTB
  11/28 HSY
  1/28 Số học sinh của lớp là:
  16 : 8 = 2 (HS)
  Số học sinh của lớp là:
  2 x 28 = 56 (HS)
  Đáp số: 56 Học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận