Môn Toán Lớp 4: Cách đây 4 năm số tuổi của bố nam là 32 tuổi . Tuổi nam bằng 1/8 tuổi bố . Tính tuổi mỗi người hiện tại

Môn Toán Lớp 4: Cách đây 4 năm số tuổi của bố nam là 32 tuổi . Tuổi nam bằng 1/8 tuổi bố . Tính tuổi mỗi người hiện tại

Môn Toán Lớp 4: Cách đây 4 năm số tuổi của bố nam là 32 tuổi . Tuổi nam bằng 1/8 tuổi bố . Tính tuổi mỗi người hiện tại

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 4: Cách đây 4 năm số tuổi của bố nam là 32 tuổi . Tuổi nam bằng 1/8 tuổi bố . Tính tuổi mỗi người hiện tại”

 1. Tuổi của Nam 4  năm trước là:
     32 × 1/8 = 4 (tuổi)
  Tuổi của Nam bây giờ là:
     4 + 4 = 8 (tuổi)
  Tuổi của bố Nam bây giờ là:
     32 + 4 = 36 (tuổi)
           Đáp số: Nam: 8 tuổi
                        Bố Nam: 36 tuổi
  #Huongyeuhoidap247

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tuổi Nam 4 năm trước là:
  32 x $\frac{1}{8}$ = 4 (tuổi)
  Tuổi Nam hiện nay là:
  4 + 4 = 8 (tuổi)
  Tuổi bố hiện nay là:
  32 + 4 = 36 (tuổi)
  Đáp số: Nam: 8 tuổi.
                Bố Nam: 36 tuổi
  Xin hay nhất ạ

  Trả lời

Viết một bình luận