Môn Toán Lớp 4: 15 + 9/3 , 4/9 – 5/18 , 3/5 x 5/7 , 4/7 : 2/7 Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 45 tuổi . Con kém mẹ 25 tuổi . Hỏi con bao nhiêu tuổi ,

Môn Toán Lớp 4: 15 + 9/3 , 4/9 – 5/18 , 3/5 x 5/7 , 4/7 : 2/7 Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 45 tuổi . Con kém mẹ 25 tuổi . Hỏi con bao nhiêu tuổi ,

Môn Toán Lớp 4: 15 + 9/3 , 4/9 – 5/18 , 3/5 x 5/7 , 4/7 : 2/7
Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại là 45 tuổi . Con kém mẹ 25 tuổi . Hỏi con bao nhiêu tuổi , mẹ bao nhiêu tuổi
Giúp em với ạViết một bình luận