Môn Toán Lớp 3: Phần 1 trắc nghiệm Câu 1 2012 được viết thành là A 2000 + 100 + 20 b 2000 +012+ 12 + 2 C 2000 + 10 + 2. D

Môn Toán Lớp 3: Phần 1 trắc nghiệm Câu 1 2012 được viết thành là A 2000 + 100 + 20 b 2000 +012+ 12 + 2 C 2000 + 10 + 2. D

Môn Toán Lớp 3: Phần 1 trắc nghiệm
Câu 1 2012 được viết thành là
A 2000 + 100 + 20 b 2000 +012+ 12 + 2
C 2000 + 10 + 2. D 2012 +012+ 12 + 2
Câu 2 hình tròn có đường kính bằng 28 cm thì bán kính hình tròn là bao nhiêu
Phần 2 tự luận
Bài 1 5 xe tải chở được 36700 kg hàng hỏi 7 xe tải như thế chở được bao nhiêu kg hàng (biết mức trả của mỗi xe là như nhau)
Bài 2 tính diện tích của miếng bìa hình vuông biết hình vuông đó có chu vi là 3 dm 2 cm
Bài 3 cô Hòa mua 4 kg cà chua với giá 5000₫ 1 kg mua 5 kg khoai tây với giá 10000₫ 1 kg cô trả người bán hàng một tờ giấy bạc và nhận số tiền trả lại là 30000₫ theo em cô hoài đã đưa cho người bán hàng bao nhiêu tiền
Làm giúp mình với mình đang cần gấpViết một bình luận