Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật Hình chữ nhật có nửa chu

Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật Hình chữ nhật có nửa chu

Môn Toán Lớp 3:

Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật

Hình chữ nhật có nửa chu vi là 146cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 57cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật Hình chữ nhật có nửa chu”

 1. Đề bài: Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật.
  $\text{Bải giải}$
  $\text{Chiều dài hình chữ nhật là:}$
  $\text{72 : 3 = 24 (cm)}$
  $\text{Chu vi hình chữ nhật là:}$
  $\text{(72 + 24) × 2 = 192 (cm²)}$
  $\text{Đáp số: 192cm²}$
  ————————————————————————————————————–
  Đề bài: Hình chữ nhật có nửa chu vi là 146cm, chiều rộng của hình chữ nhật là 57cm. Tính chiều dài của hình chữ nhật?
  $\text{Bài giải}$
  $\text{Chiều dài hình chữ nhật là:}$
  $\text{146 – 57 = 89 (cm)}$
  $\text{Đáp số: 89cm}$
  ————————————————————————————————————–
  $\textit{#chiichii2}$
  $\textit{@hoidap247}$
  $\textit{Chúc bạn học tốt ^!^}$

  Trả lời
 2. Chiều rộng của hình chữ nhật là :
         72:3=24(cm)
  Chu vi của hình chữ nhật đó là :
         (72+24)xx2=192(cm)
                Đáp số : 192cm
  ——————————————-
  Nửa chu vi bằng tổng của chiều dài và chiều rộng.
  Chiều dài của hình chữ nhật đó là :
         146-57=89(cm)
                Đáp số : 89cm
  #BTS

  Trả lời

Viết một bình luận