Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

Môn Toán Lớp 3:

Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: Hình chữ nhật có chiều dài là 72cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật?”

 1. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài hình chữ nhật là :
  72 : 3 = 24 ( cm )
  Chu vi hình chữ nhật đó là :
  ( 72 + 24  ) × 2 = 192 ( cm )
  Đáp số : 192 cm 

  Trả lời

Viết một bình luận