Môn Toán Lớp 3: 7.Hai năm trước tuổi của mẹ Hà gấp 4 lần tuổi Hà. Năm nay mẹ Hà 38 tuổi. Hỏi mẹ Hà hơn Hà bao nhiêu tuổi? A.24 tuổi.

Môn Toán Lớp 3: 7.Hai năm trước tuổi của mẹ Hà gấp 4 lần tuổi Hà. Năm nay mẹ Hà 38 tuổi. Hỏi mẹ Hà hơn Hà bao nhiêu tuổi? A.24 tuổi.

Môn Toán Lớp 3:

7.Hai năm trước tuổi của mẹ Hà gấp 4 lần tuổi Hà. Năm nay mẹ Hà 38 tuổi. Hỏi mẹ Hà hơn Hà bao nhiêu tuổi?

A.24 tuổi. B.25 tuổi. C.26 tuổi. D.27 tuổiViết một bình luận