Môn Toán Lớp 3: một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 224m,chiều dài là 75m.Tính chiều rộng

Môn Toán Lớp 3: một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 224m,chiều dài là 75m.Tính chiều rộng

Môn Toán Lớp 3: một khu đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 224m,chiều dài là 75m.Tính chiều rộngViết một bình luận