Môn Toán Lớp 3: ai giúp mình với bài này 32169 : 4 = ? Mình quên cách tính rồi help me Hứa là sẽ cho 5 sao + cám ơn hay nhất tùy chọn

Môn Toán Lớp 3: ai giúp mình với bài này 32169 : 4 = ? Mình quên cách tính rồi help me Hứa là sẽ cho 5 sao + cám ơn hay nhất tùy chọn

Môn Toán Lớp 3: ai giúp mình với bài này 32169 : 4 = ? Mình quên cách tính rồi help me
Hứa là sẽ cho 5 sao + cám ơn hay nhất tùy chọn

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 3: ai giúp mình với bài này 32169 : 4 = ? Mình quên cách tính rồi help me Hứa là sẽ cho 5 sao + cám ơn hay nhất tùy chọn”

 1. Giải đáp:32169:4=8042,25
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   32 chia cho 4 bằng 8, 8 nhân 4 bằng 32, 32 trừ 32 bằng 0,hạ 1, 1 chia cho 4 bằng 0,hạ 6,16 chia cho 4 bằng 4, hạ 9, 9 chia cho 4 bằng 2 ,dư 1 
  cho mình 5 sao nhé bạn ,chúc bạn học thật giỏi!!!

  Trả lời

Viết một bình luận