Môn Toán Lớp 2: Có một can 5 lít và một can 3 lít làm thế nào để đong một lít nước

Môn Toán Lớp 2: Có một can 5 lít và một can 3 lít làm thế nào để đong một lít nước

Môn Toán Lớp 2:

Có một can 5 lít và một can 3 lít làm thế nào để đong một lít nướcViết một bình luận