Môn Toán Lớp 2: 1 năm có 1 ngày 30/4.Hỏi 20 năm có bao nhiêu ngày 30/4?

Môn Toán Lớp 2: 1 năm có 1 ngày 30/4.Hỏi 20 năm có bao nhiêu ngày 30/4?

Môn Toán Lớp 2: 1 năm có 1 ngày 30/4.Hỏi
20 năm có bao nhiêu ngày 30/4?

0 bình luận về “Môn Toán Lớp 2: 1 năm có 1 ngày 30/4.Hỏi 20 năm có bao nhiêu ngày 30/4?”

Viết một bình luận