Môn Toán Lớp 12: vẽ đồ thị hàm số y= – x^4 – 2x^2 mn giúp e vẽ với ạ ((( e cảm ơn aj . E đang cần gấp ạ((

Câu Hỏi

Môn Toán Lớp 12: vẽ đồ thị hàm số y= – x^4 – 2x^2
mn giúp e vẽ với ạ ((( e cảm ơn aj . E đang cần gấp ạ((

Trả Lời

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   $y=-x^4-2x^2$
  Giới hạn tại vô cực  :
  $\lim\limits_{x\to \pm \infty}y=-\infty$
  Do đây là hàm đa thức nên hàm số không có tiệm cận
  $y’=-4x^3-4x$
  Xét :
  $y’=0\Leftrightarrow -4x(x^2+1)=0\to x=0$
  Hàm số có BBT như hình 
  sau đó vẽ đồ thị( như ảnh2)

  mon-toan-lop-12-ve-do-thi-ham-so-y-4-2-2-mn-giup-e-ve-voi-a-e-cam-on-aj-e-dang-can-gap-a

  Trả lời

Viết một bình luận